Ad Libitum = Efter behag [ Historia ]


Start    Skivor    Konserter    Historia    Medlemmar    Kontakt    Länkar    English version
      

Kören Ad Libitum bildades den 13:e september 1968. Det hela började med att Per-Anders Sjöberg samlade 
16 engagerade sångare omkring sig. P-A hade en önskan om att skapa en kör med en mångsidig repertoar
och vilja att experimentera. Kören fick namnet Ad Libitum - Efter Behag.

Hans idé var att skapa en kör som kunde framföra sakral körmusik i kyrkan lika väl som att stå på en
krogscen med profan musik. Mycket av inspirationen kom från körgiganten Norman Luboff, som betydde
mycket för kören under bildandet och dess vidare utveckling. Ett ledord var ”any kind of music”. Man vidgade
begreppet om vilken musik som gick att göra i kör. Bland annat gjorde Norman Luboff Choir den afroamerikanska
musiken, negro spirituals och gospels, på ett nytt sätt. Luboffs kör var enormt känd, och turnerade i hela världen
i ett vansinnigt tempo.

Redan tidigt väckte den annorlunda körstilen ett stort intresse. Kören Ad Libitum blev snart ett begrepp inom
svenskt körliv och kom att stå för nyskapande och hög kvalitet. 1969 TV-debuterade Kören Ad Libitum i Hylands hörna.
Så småningom utökades antalet körsångare till det dubbla.


En repetition under något av de första åren. Kören sitter på scenen i Soldathemmet (obs scenkanten)

Tempot fortsatte att vara högt och samarbete med stora artister, musiker och dirigenter gav kören en fantastisk
utveckling. Förutom Norman Luboff har kören arbetat med dirigentprofiler som John Rutter, Kirby Shaw och Ward Swingle.

Vi har även haft förmånen att samarbeta med lysande musiker och artister: Östgöta blåsarsymfoniker, Wåhlins Big Band,
Linköping Jazz Orchestra, Håkan Hagegård, Michael Dore, Göran Fristorp, Anna-Lotta Larsson, Stefan Nilsson, Tommy Körberg,
Arne Domnerus, Putte Wickman, Rune Gustavsson, Bengt Hallberg, Georg Riedel, Jan Allan, Olle Adolfsson, Mikael Samuelsson,
Olle Persson, Janne Schaffer, Björn J:son Lind, Roger Pontare, Magnus Bäcklund, Tina Ahlin, Jojje Wadenius, Rigmor Gustafsson,
Nisse Landgren m fl.

Kören har spelat in 2 st EP, 9 LP och 3 st CD-skivor. Några tidiga skivor blev stora framgångar, bl a julskivan med Jörgen Edman,
som sålde guld.

Våren 1997 reste kören till den internationella körfestivalen i Verona, Italien, där vår dirigent Jörgen Ralphsson ledde oss
till en hedrande förstaplats.

Kören i Verona -97, foto: Karin Hansson
Ad Libitum "best in show"  (Verona, Italien 1997)

Flera tävlingar vidtog under några år. 2000 i Elsenfeldt, Tyskland. Resultatet blev seger i samtliga tre klasser.
2002 till Debrecen i östra Ungern för att delta i Bela Bartok-festivalen. Även här vann kören sin klass och gick
vidare till Grand Finale. Jörgen Ralphsson vann dessutom pris för bästa musikaliska tolkning av pliktverket
Sirato Ének (Kodály). I Llangollen Eisteddfod i Wales 2004 vann kören åter sin klass och gick vidare till Grand Finale.


Ad Libitum vinner sin klass  (Llangollen, Wales  2004)

Per-Anders Sjöberg startade kören och ledde den under mer än 20 år.


Per-Anders Sjöberg, grundare och dirigent 1968-1990

Efter P-A:s bortgång i början av 90-talet leddes kören under en kortare tid av Olle Rosin. 

Jörgen Ralphsson övertog sedan ledarskapet som dirigent för Kören Ad Libitum och förde taktpinnen vidare på ett
mycket kompetent och personligt sätt under åren 1991-2012, det vill säga i över 20 år!


Jörgen Ralphsson, dirigent 1991-2012

Under 2012 fick kören Ad Libitum en ny dirigent i Camilla Sjöberg Friman. På sätt och vis är cirkeln sluten,
då Camilla är Per-Anders dotter.


Camilla Sjöberg Friman, dirigent sedan 2012

Under Camillas Sjöberg Frimans ledning har kören framfört kyrkokonserter, temakonserter och
julkonserter antingen i egen regi eller tillsammans med olika artister. Körens repertoar spänner över
olika genrer som jazz, gospel, film & musikal samt även visor och sakral musik. 

Kören har vid fyra tillfällen deltagit i workshops tillsammans med medlemmar ur The Real Group Academy.
Peder Karlsson, f.d. medlem i The Real Group, har två gånger gästat kören och arbetat med oss vid ordinarie
repetition. Vid de andra tillfällena har kören deltagit i workshops tillsammans med andra körer. 

2013 framfördes en musikalkonsert vid körens 45-årsjubileum, tillsammans med Michael Dore,
f.d. sångare i Swingle Singers och Magnus Bäcklund.2014 gjorde kören en 60-talskonsert tillsammans med Hanna von Spreti.Kören har de senaste åren framfört julkonserter tillsammans med Rigmor Gustafsson, Beata Söderberg,
Jojje Wadenius, bröderna Rongedal, Samuel Fröler, Nisse Landgren, och Tina Ahlin & Orsa Spelmän.

Hösten 2018 firade kören 50-årsjubileum! Till vår stora glädje fick vi fira det tillsammans med några av de
gästartister vi arbetat med de senaste åren: Rigmor Gustafsson, Nisse Landgren o Magnus Bäcklund!
Med detta jubileum blickade kören framåt. Och vi ser fram emot en fortsatt spännande musikalisk resa
tillsammans med vår dirigent Camilla.


Text: Åsa Bäckström & Sven-Gunnar Eriksson


©2021 Kören Ad Libitum, Linköping